Archiv mìsta Plznì - katalog Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
lap game

ON-LINE katalog - Zadání dotazu :  

413-407-0001

Vyhledávat :  ?
       Kombinovaný dotaz


Instrukce : Do pøipravených polí formuláøe zadejte hledaný termín a stisknìte tlaèítko HLEDEJ. Pokud vyplníte více øádek, vyhledané výsledky budou splòovat všechna kritéria zároveò. Je možné použít pravostranného krácení slov ( nedoplòujte slova znakem * nebo ? ). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstøík termínù použitých v tomto poli. Mùžete též použít formuláø pro 3019398025.

Další možnosti : Seznamy a novinky, Návrat na hlavní stránku.